2

I Językowa Szkoła Podstawowa „LANGUAGE” w Wyszkowie

Adres:
ul.Komisji Edukacji Narodowej 2
07-200 Wyszków

Telefon:
29 74 242 54; 29 642 99 50

E-mail:

Strona:

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek:
06:30 - 18:00
wtorek:
06:30 - 18:00
środa:
06:30 - 18:00
czwartek:
06:30 - 18:00
piątek:
06:30 - 18:00
sobota:
-
niedziela:
-
OPCJE
  • - Płatne
FACEBOOK
O obiekcie

Drodzy Rodzice!

Tworząc naszą I Językową Szkołę Podstawową „Language” w Wyszkowie założyliśmy sobie kilka podstawowych elementów, które składają się na naszą spójną ideę nowoczesnego i skutecznego kształcenia:

Jedną z naczelnych zasad funkcjonowania małego dziecka w okresie rozpoczynającym naukę w szkole jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz zaspokojenie potrzeby zabawy jako naturalnej metody poznawania świata a jednocześnie stanowiącej podstawową metodę nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.
Każde dziecko jest inne, niepowtarzalne, wyjątkowe. Ma indywidualne potrzeby, zainteresowania, zdolności.
To do nas - dorosłych należy pokazywanie dzieciom jakie mają możliwości, otwieranie drzwi do nowych często nieznanych jeszcze światów: tańca, muzyki, sportu, sztuki, nauki.
Każdy oddział realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia zgodnie z podstawa programową MEN dla poszczególnych etapów edukacji.
Wyznajemy niekwestionowaną potrzebę wdrożenia tzw. „wczesnego startu językowego”, dzięki któremu wykorzystane będą naturalne predyspozycje dzieci do nauki języków obcych takie jak; ciekawość, aktywność poznawcza, spontaniczność, ufność, potrzeba komunikacji, łatwość przystosowywania się do nowych sytuacji jak tez ich zdolności artykulacyjne i brak lęku przed mówieniem.
Za jeden z ważniejszych elementów edukacji wczesnoszkolnej uważamy naukę języków obcych, która oprócz osłuchania się z językiem, ma na celu wykształcenie u dzieci pozytywnej postawy wobec edukacji językowej.
Realizujemy nowoczesne nauczanie wczesnoszkolne oferujące dzieciom edukację, która całkowicie odbywać się będzie w szkole – dziecko utrwala wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach z nauczycielem w ramach zajęć świetlicowych a podręczniki zostawia w szkole.
Organizacja zajęć w szkole (możliwy przedział godz. od 6.30 do 18.00) uwzględnia ponadto codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu, udział w zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców dzieci, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz czas przeznaczony na posiłki.

Galeria
Lokalizacja
Dołącz do
swoich znajomych!