e27ef54a2160784f125c64da86a791f3.jpg
19bad200060896c889548ac012343913.jpg
1

SMILE!

Szkoła Języka Angielskiego

Adres:
Pułtuska 114P
07-200 Wyszków

Telefon:
504 209 399

E-mail:

Strona:

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek:
15:00 - 20:00
wtorek:
15:00 - 20:00
środa:
15:00 - 20:00
czwartek:
15:00 - 20:00
piątek:
15:00 - 20:00
sobota:
-
niedziela:
-
OPCJE
Udogodnienia:
FACEBOOK
O firmie

 

SMILE! to:

 

- nowoczesna szkoła języka angielskiego

 

- innowacyjne metody nauczania (skuteczna nauka w oparciu o muzykę, ruch, zabawę)

 

- małe grupy dostosowane do wieku uczniów

 

- elastyczny program dostosowany do potrzeb uczniów (lekcje dodatkowe, wykraczające poza program realizowany w szkole publicznej lub zajęcia uzupełniające ten program)

 

- anglojęzyczna biblioteka

 

- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego

 

- atrakcyjne rabaty dla rodzeństw

 

- zajęcia dla dorosłych

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA NOWY ROK SZKOLNY!

 

Szkoła Językowa SMILE! zaprasza do wspólnej nauki języka angielskiego w niepowtarzalnej atmosferze. Wierzymy, że atrakcyjność i dynamika zajęć przekłada się na zaangażowanie w proces uczenia się, czyniąc go skuteczniejszym. Lekcje prowadzimy w sposób naturalny poprzez zabawę z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Podczas pracy korzystamy zautorskich gier i zabaw oraz kładziemy duży nacisk na komunikację. Bazujemy na różnych metodach. Główne trzy to: metoda naturalna - staramy się mówić do uczniów prostym językiem z dużą ilością powtórzeń, jednocześnie wspomagając swoje wypowiedzi gestem, mimiką czy ruchem ciała. Pozwala to rozumieć i zapamiętywać polecenia. Metoda TPR (Total Physical Response) - metoda reagowania całym ciałem jest odpowiedzialna za wypieki na twarzach maluchów. Metoda ta bazuje na sposobie, w jaki dzieci przyswajają język ojczysty. Najpierw dziecko osłuchuje się z językiem oraz rozwija rozumienie a następnie zaczyna mówić.

 

 

Dzieci mają empiryczne podejście do świata. Poznają go wszystkimi zmysłami, poszerzają swoją wiedzę i umiejętności głównie poprzez działanie, które zawsze jest pewną formą zabawy, dla­te­go nasze zajęcia językowe dostarczają dzieciom jak najwięcej okazji do poznawania i przy­swa­ja­nia języka podczas aktywnego badania świata w formie zabawy. Ważne są ćwi­cze­nia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Powinny one zawierać elementy ruchu, dźwięku i ob­ra­zu. Pozwólmy zatem dziecku działać na polu muzycznym ale i plastycznym. Stąd nasza propozycja zajęć: muzyka, zabawa i zajęcia plastyczne (w młodszych grupach), podczas których utrwalamy nie tylko słownictwo wprowadzone podczas zajęć, ale też podstawowe szkole polecenia. Nauka w grupach starszych oparta jest również na metodzie komunikacyjnej, która kształci wszechstronną sprawność językową a celem nadrzędnym jest opanowanie umiejętności mówienia. Podstawową techniką jest praca w grupie lub parach, ponieważ uczniowie powinni jak najwięcej współpracować i rozmawiać ze sobą.


 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ I DO REZERWACJI MIEJSC NA ROK SZKOLNY 2017/18

Galeria
Lokalizacja
Dołącz do
swoich znajomych!